κατορθουμένῃ

κατορθουμένῃ
κατορθόω
set upright
pres part mp fem dat sg (attic epic ionic)
κατορθόω
set upright
pres part mp fem dat sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • κατορθουμένη — κατορθόω set upright pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) κατορθόω set upright pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”